Utama Bas Antara Negeri No 6A - Konsortium Bas Ekspress Semenanjung (KBES)

No 6A - Konsortium Bas Ekspress Semenanjung (KBES)

No Kaunter: 
6A
Platform: 
24B

No Telefon (Pejabat):

06-2830016